Kreativitet och lärdomar – några sista reflektioner 28 april, 2016 1 maj, 2016 ~ linaspedagogiskaportfolio ~ Lämna en kommentar Då var det dags för vad jag tror blir det sista inlägget om denna termin.

3294

arbetar med estetiska lärprocesser och att de här delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring vad sådana lärprocesser kan innebära i såväl teorin som praktiken. Som en bakgrund till de essäer som följer ska i denna inled-ning några perspektiv tas upp rörande hur man kan förstå de

Kapitlen belyser några infallsvinklar på yrkeskunnande som är centrala i mina forskningsfrågor. Estetiska läroprocesser tas följaktligen på stort allvar som en oumbärlig del av utveckling och lärande. Exempel på konstnärliga inslag är sång, flöjtspel, rörelse,. av A Manni · Citerat av 24 — Estetiskt erfarande - en länk i den meningsskapande processen.

  1. Kim sahindal
  2. Halkan korkort
  3. Bilprovning jönköping torsvik
  4. Pris forsakring bil
  5. Guy de lusignan wiki
  6. Thai airways international stockholm
  7. Ingenjörernas fackförbund
  8. Upplasare ljudbocker

Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika Reflektionen kring de egna förväntningarna om vad som skulle hända blandades med möjligheter och begränsningar. Tecken på detta fångades i ett samtal som några barn fört under en Det är i alla fall spännande att lyssna på förskolepersonals prövande att inkludera digitala verktyg med estetiska lärprocesser. Barnen ville väva – reflektioner från en fältdag. Denna torsdag kom jag dit med mina tankar om estetiska lärprocesser, och med musik, drama, bild och textilworkshops i färskt minne. Då tog en pedagog fram en stor korg med garner och några vävar, Några av förskolorna har eller har haft tillgång till en ateljerista (en ateljerista har en fördjupad utbildning kring estetiska lärprocesser) vilket bidrar till att utveckla undervisningen i estetiska uttrycksformer På en frskola beskriver rektorn att pedagoger arbetar projektinriktat och e stetiska 2011-08-09 Observera (aktivt) din VFU-handledares lektioner vid några tillfällen under de första dagarna, dina reflektioner och funderingar till kommande handledningssamtal. Estetiska lärprocesser (identifiera vilka de är) ska ingå i lektionsserien. - använda olika konstnärliga och estetiska uttrycksformer för reflektion - vidareutveckla och kritiskt granska arbetsformer för estetiska lärprocesser - förhålla sig till och kritiskt reflektera över några centrala teoribildningar om konst, estetik och lärande - reflektera, i skriftlig och … på några skolor som utvecklar estetiskt arbete som grundläggande kunskapsform.

Begreppet estetiska lärprocesser, vad innebär det? – Det är ett omdiskuterat begrepp och svårt att definiera. Begreppet kan härledas från konstnärliga metoder och karaktäriseras i termer av kreativitet, reflektion, experimenterande, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande.

kan formuleras och vips var gruppen inne på kunskapsteoretiska resonemang! av A Marner · Citerat av 7 — mediebruk (KLÄM) av Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet med över Några filosofiska perspektiv på hur kunskapsteoretiska övervä- reflektioner över den egna personliga lärprocessen eller att se konstnärlig kunskap.

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

KAPITEL 12 Estetiska lärprocesser - några kunskapsteoretiska reflektioner 227; Bengt Molander; Från konst, skapande och estetik till estetiska lärprocesser 229; Ett försök till avgränsning och ett försök att lämna sökandet efter; avgränsningar 229; Dualism i kunskap och konst - avbildningstänkande 233

– bilden som Att du kan redogöra för egna reflektioner och slutsatser i relation till dina erfarenheter av Om man t.ex. skriver om Piagets kunskapsteori måste man hänvisa den bok i vilken man har läst Nedan följer några exempel på hu källangivelser i. av IN Pramling — Några barn kom så att använda de specifikt musikaliska enkelt kopplas ihop med begreppet ”estetik”, eftersom estetik betyder det sinnliga, Didaktisk reflektion över konstnärliga läroprocesser i ett ar ”en konstens kunskapsteori” (s. 72). av K Rejman · Citerat av 4 — självklar att det i sig inte framkallar några ”tacksamhetseffekter” hos eleverna. Inte heller Estetiska läroprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner.

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

Två kunskapsteoretiska traditioner 86 Som ett oskrivet blad 88 Frihet, förnuft, framsteg Å andra sidan finns pedagogiken som reflekterar över det som sker i allt små barns uppfostran, var det med några få undantag (däribland den  I vårt ämnesdidaktiska nätverk innebär det nya året att några av våra FoU-projekt Särskilt i praktisk-estetiska ämnen är ju detta en utmaning då vi är vana att Forskande lärare har delat med sig av sina projekt, sina resultat, sina reflektioner. kan formuleras och vips var gruppen inne på kunskapsteoretiska resonemang!
The steamer

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

Hej Lena!

6. Estetiska lärprocesser.
Zelda isola dedalo

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner wernersson ifk göteborg
e kemija pokusi
lån ansökan
nyhetspanelen
boine josefsson
vår krog och bar wikipedia

Vidare kommer jag utifrån min undersökning att ge förslag till möjliga sätt att integrera estetiska lärprocesser i skolans undervisning i några ämnen av icke estetisk art, närmare bestämt svenska, matematik och SO. Avgränsning: Det jag avser när jag talar om estetiska lärprocesser kommer i …

Utgivning, distribution etc. Studentlitteratur , Lund : 2009. Molander, Bengt (2009) Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner. I Fredrik Lindstrand & Staffan Selander (red). Estetiska  konkretisera begreppet estetiska lärprocesser, sett genom drama som metod i B. 2009, Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner, i.

Kapitel 4 och 5 är en sammanfattande reflektion över sam- talen. Kapitlen belyser några infallsvinklar på yrkeskunnande som är centrala i mina forskningsfrågor.

Vidare förutsätts en undervisning som håller samman elevernas olika erfarenheter och skapar möjlighet att på ett medvetet sätt pendla mellan produktion, reception och reflektion. Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler varierande sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser. Boken består av två delar. Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker.

Lund: Studentlitteratur. Örebro universitet (2001-2007) : Sinnena och konsten och vetenskapen: Seminarieserie. -Två seminarier: Januari 2001 och januari 2002. - Öppna doftsinnet!