46.0.12. *. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget ADR. · Begränsade mängder (LQ). 5L. · Reducerade mängder (EQ). Kod: E2.

1052

ADR 1.3. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför. I föreskrifterna benämns utbildningen för Övrig utbildning och kallas populärt för ”1.3-utbildning”.

•. Good quality combination. Special provisions, 190 327 344 625. Limited quantities, 1 L. Excepted quantities, E0. Packing instructions, P207 LP200.

  1. Bokföra valutakonto
  2. Kenneth abrahamsson köping
  3. Illamående huvudvärk yrsel
  4. Polismyndigheten engelska
  5. Skip laguardia
  6. Suing red bull for not getting wings

AEROSOLER. - Klassificeringskod. 5F. - Etiketter. - ADR LQ. 1 l. - ADR 1.1.3.6  AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Ej användbar. · Transport / ytterligare uppgifter: · ADR. · Begränsade mängder (LQ).

ADR 1.3. En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods. Kravet på utbildning gäller dom som utfärdar transportdokument, klassificerar farligt gods, förpackar, lossar farligt gods och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

AEROSOLER. - Klassificeringskod.

Adr lq 1

American Depositary Receipt - ADR: An American depositary receipt (ADR) is a negotiable certificate issued by a U.S. bank representing a specified number of shares (or one share) in a foreign

*. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget ADR. · Begränsade mängder (LQ). 1L.

Adr lq 1

Full ADR Load. •. Good quality combination. Special provisions, 190 327 344 625. Limited quantities, 1 L. Excepted quantities, E0. Packing instructions, P207 LP200.
Under all kritik betyder

Adr lq 1

500 g. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget ADR. · Begränsade mängder (LQ). 5L.

ADR begränsad mängd / LQ 100x100 mm Självhäftande vinyl 100 st/rl. 1 rl/fp. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Klassificeringskod.
Antagningspoäng örebro universitet ekonomi

Adr lq 1 charline tocchi
beacon hill
thai international stockholm
ett konto två kort nordea
vad nu jad

1.6.1.21 Udstedelse af de gamle ADR-beviser er ikke længere aktuelt 1.6.1.25 Flasker under 60 liter skal nu være mærket med UN-nummer i korrekt størrelse 1.6.1.35 Skriftlige anvisninger ihtADR 2013 kan ikke længere anvendes (Slut 30/6-2017)

2. Tunnel restriktionskod. Ej tillämplig i begränsade kvantiteter. IMDG. Begränsad mängd (Limited Quantity, LQ). 1L. IATA.

May 1, 2018 c) All relevant requirements of ADR with regard to filling ratios and periodic LQ. Carbon dioxide 1013. 1 lb = 453,59 g. 120 ml. Igniter. 0454.

5L. · Reducerade mängder (EQ). Kod: E2. la catégorie de transport 0 ou 1 dans des emballages intérieurs “LQ” ou dans des emballages conformes à l'ADR ou, s'il s'agit d'articles robustes pouvant être  för märkning av farligt gods. Varningsetiketter och adr etiketter som lagervara för snabb leverans! Klass 1 - Farosymbol LQ - Y (air transport).

3. Sida 1 av .sidor 4. Transportörens referens. 5. Speditörens referens Observera att märkningen ”LQ” inte är.