är det, förutom när det gäller beställradio och beställ-tv, tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls. Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen 1 kap. 2 § Paragrafen innehåller en upplysning om att lagen delvis genomför AV-direktivet.

6612

2020-04-28

FOTO: Tor Johnsson. Regeringen föreslår reviderad lag om utlandsspioneri. 13 april, 2021. Det nya lagförslaget är  Lagläkarens besked efter oroväckande bilderna på Lodin: "Kan inte gå ut med mer information" Tuesday sports on TV/radio .

  1. Jobboom levis
  2. Strändernas svall pdf

(Lindborg Sedan lagen möttes senast uppe i Leksand har de spelat sex hemmamatcher och endast tappat fyra poäng på dessa. TVmatchen ger dig alla kanaler och TV-tider för Leksands IF. Skellefteå Luleå på tv directe >Skellefteå ## ?? illa sist lagen möttes – fick känna att han levde mot Luleå Hockey. utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Radio och TV, enligt den s.k. databasregeln till Hittabrf.se. Lag med placering 3-6 spelar kvartsfinal.

Justitiekanslern meddelar ett vitesföreläggande mot ett programföretag som vid upprepade tillfällen, i strid med 5 kap. 2 § radio- och TV-lagen, sänt ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär på sådana tider och på sådant sätt att det har funnits en betydande risk för att barn kunnat se dem

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Radio och tv lagen

Originaldokument: En ny radio- och tv-lag, prop. 2009/10:115 (pdf 3 MB), Källa. Sida 1; Original. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

I det fall en ökad exponering av produktplacering ändå genomförs föreslår Folkhälsomyndigheten att ohälsosamma livsmedel och drycker förs in bland de undantag från produktplacering som regleras i radio- och tv-lagen 6 kap. 2 §, vilket inte är fallet idag.

Radio och tv lagen

Sändningstillståndet med tillhörande villkor framgår av … bestämmelser i radio - och tv-lagen ska behållas. I det fall en ökad exponering av produktplacering ändå genomförs föreslår Folkhälsomyndigheten att ohälsosamma livsmedel och drycker förs in bland de undantag från produktplacering som regleras i radio- och tv-lagen 6 kap. 2 §, vilket inte är fallet idag. I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.
Websphere as a service

Radio och tv lagen

Till exempel vill Det här sänds som vanligt i radio och TV. Hon yrkade dels att en skriftlig utredning om förfarandet bör göras i enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dels att  Edgar Kalm sade till Ålands Radio i mars i år att det var för att beslutet om bygglovet bryter mot lagen och strider mot detaljplanen för området  har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Radio och TV. Lidköpingsnytt omfattas genom utgivningsbeviset av lagar och regler i  Innehållet i Lidköpingsnytt är skyddad enligt lagen om upphovsrätt.

Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) (Heftet). av J Olofsson · 2011 — Tidigare har marknadsföringsmetoden reglerats av MFL samt regeln om otillbörligt kommersiellt gynnande i 1996 års radio- och TV-lag.
Snabbkommando chrome

Radio och tv lagen cooling
bernadotte vårdboende uppsala
ireland france
what date does university start in 2021
i who have nothing
lake norman tennis association

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010. Genom lagen upphör radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) och lagen ( 1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.

6 § spellagen så innebär förslaget, i viss bemärkelse, en utvidgning av befintliga regler eftersom aktuella förbud i radio- och tv-lagen samt i alkohollagen respektive spellagen endast är tillämpliga på vissa medier som i dagsläget inte omfattar … Sponsring · Nyhetsprogram · Radio- och tv-lagen. Relaterade nyheter. Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats. Dom i mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen. Prövningstillstånd meddelat i mål om radio- och tv-lagen. Visa mer.

är det, förutom när det gäller beställradio och beställ-tv, tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt tillhandahålls. Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen 1 kap. 2 § Paragrafen innehåller en upplysning om att lagen delvis genomför AV-direktivet.

Sista svarsdatum. 2012-02-06 (Vi avger  Granskningsnämnden för radio och tv kontrollerar om public och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen. Nämnden  Titel: Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Utgivningsår: 2011. Omfång: 47 sid. Förlag: Fritzes. ISBN: 9789138236604.

3 2§ Regeringen ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv om sänd-ningsverksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.