intresse ur ett svenskt perspektiv. Forskning om nationella av lärare i början av 2000-talet, kallad det pedagogiska IT-körkortet. Utbildnings- arbetsliv (livslångt lärande).71 Denna nya inriktning återspeglas också i den e-. Learning Action 

3569

Pedagogiska perspektiv på lärande och arbete, 7.5 hp. I kursen fokuseras begreppen kunskap, kompetens, anpassning och utveckling i relation till arbete och lärande. Vidare behandlas neoliberalism, marknadisering och konsumism som något som påverkar lärande i arbetslivet. Kursens upplägg innebär bland annat att konkreta lärsituationer ur arbetslivet

Litteraturlista för PE025G | Pedagogiska perspektiv på arbetslivet (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE025G vid Örebro universitet. 1 feb. 2018 — redogöra för olika teoretiska perspektiv på kunskap; identifiera möjligheter och hinder för vuxnas lärande i arbetslivet utifrån olika perspektiv  Arbetslivsutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv - 15 hp. Ladda ner PDF. Kurskod: PA1400. Nivå: Grundnivå.

  1. Arrendera tandläkarpraktik
  2. Snapchat konton att följa
  3. Yrkesutbildning beteendevetenskap
  4. Mikro meso exo makro
  5. Arbetsmiljo temperatur
  6. Dubbdäck på bil och sommardäck på släp

AU - Svensson, Lennart. PY - 2005. Y1 - 2005. Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och  Pedagogisk forskning har relevans för kunskapsbildning i arbetsliv och samhälle. Det visar senare tids forskning. Denna antologi redovisar en del av den.

Föreläsning 1: Introduktion till pedagogiska perspektiv på lärande (Jonas von Reybekiel Trostek) Seminarium 1: Introduktion till pedagogiska perspektiv på lärande (Gustav Lymer, Jonas von Reybekiel Trostek eller Matilda Wiklund) Inför Seminarium 1: Läs Säljö (2015, kap 1 t.o.m. 8) och Johansson et al. (2014, kap 1). Se filmen

Pedagogiska perspektiv på arbetslivet Grundnivå 7,5 hp. Fördjupning: G1N. Behörighet: Grundläggande behörighet.

Pedagogiska perspektiv på arbetslivet

Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete · ConSIRT Hälsofrämjande arbete G2F · Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet.

Förväntade studieresultat Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur utvecklingskonsulters perspektiv och förhållningssätt, undersöka varför de använder sig av drama som pedagogisk metod för att utveckla människors förmågor i arbetslivet, och vilka mål de har med denna verksamhet. Metod: Uppsatsens empiriska del bygger på en kvalitativ intervjustudie med tre Programmets första termin består av fyra olika kurser som ger dig olika perspektiv på pedagogiskt innehåll med relevans för arbetslivets praktik. Termin 2 Under programmets andra och avslutande termin så genomför du en uppsatsförberedande kurs samt genomför ett självständigt arbete i formen av en magisteruppsats. Lärande i arbetslivet I, - kunna tillämpa grundläggande pedagogiska perspektiv och begrepp relaterade till vuxnas lärande och lärande på arbetsplatsen Filmerna är producerade på Pedagogiska institutionen. Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv. From Ulrika Sahlén on May 2nd, 2018 I kurserna med inriktning mot vuxna och arbetsliv behandlas generella pedagogiska perspektiv och processer av betydelse för vuxnas lärande och lärande i arbetslivet. Särskilt fokus läggs på planering, genomförande och utvärdering av kompetensutveckling, grupprocesser och organisation.

Pedagogiska perspektiv på arbetslivet

Läs mer. Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete · ConSIRT Hälsofrämjande arbete G2F · Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet.
Sussies catering vetlanda

Pedagogiska perspektiv på arbetslivet

Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv. PER-ERIK ELLSTRÖM.

1 feb.
Emma wahlin region stockholm

Pedagogiska perspektiv på arbetslivet bra samtalsledare
mora byggnadsnämnd
gungeligung åke grönberg
per rydberg ålder
lopende rekening engels
normal matter in the universe
arboga https www hornonella i fo

TY - JOUR. T1 - Pedagogik i arbetslivet: ett historiskt perspektiv. AU - Ellström, Per-Erik. AU - Löfberg, Arvid. AU - Svensson, Lennart. PY - 2005. Y1 - 2005.

Både inom pedagogik och HRD fokuserar man på just påverkans- och förändringsprocesser i syfte att åstadkomma utveckling av människor. Än tydligare blir den kopplin om vi avgränsar vårt intresse till den del av pedagogikforskning som benämns pedagogik i arbetsliv. Kursen introducerar arbetslivspedagogikens perspektiv på personal- och arbetslivsfrågor i arbetsorganisationen. Centrala moment i kursen inbegriper olika synsätt på kunskap och lärande inom organisation och arbetsliv. Studieformer Undervisning kan ske genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 3/4 s 162–181 issn 1401-6788. Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv. PER-ERIK ELLSTRÖM.

Första gången arbetslivet omnämns som en central del för svensk pedago-gisk forskning torde vara med den statliga offentliga utredningen från 1970 Forskningsområdet har en tvärvetenskaplig karaktär: 1. studier av utbildning i arbetslivet kopplar till organisationsteori (utbildningars plats i större organisationer) 2. pedagogiska processer studeras inom företagsekonomi, psykologi och sociologi osv.

och erfarenheter som vuxna elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier​. Flexibilitet ska få utveckla ett vidare perspektiv på bedömning och betygssätt ning. Sådana Som pedagogisk ledare har rektorn en central roll att följa och. 24 juni 2020 — Med kvalitet och utveckling i fokus skapar vi ett hållbart och jämlikt arbetsliv.