Omskärelse i Sverige. I Sverige är mannlig omskärelse vanligast bland muslimska pojkar. Uppskattningsvis omskärs cirka tre tusen muslimska pojkar och ett fyrtiotal judiska pojkar varje år. Omskärningen av judiska pojkar utförs av en religiös auktoritet (en mohel) och en sjukvårdskunnig person.

3191

I Sverige utförs omskärelse i regel av hälso- och sjukvårdspersonal även i de fall då ingreppet görs utan medicinsk indikation. Omskärelser av pojkar utan 

Den dagen där det blir förbjudet att man inte följa sin religion … Läs mer » I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Lagen syftar till att reglera sådan omskärelse av pojkar som inte är medicinskt betingad. I lagen anges under vilka förutsättningar en omskärelse får utföras, vem som får utföra omskärelse samt straffbestämmelser för den som utför omskärelse utan att vara behörig. Omskärelse av pojkar är tillåten i Sverige och formerna för detta är reglerade i omskärelselagen (2001:499). Lagen ska tillämpas upp till arton års ålder och anger att information skall ges till pojken om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Ett ingrepp får inte göras mot en pojkes vilja. är bäst för pojken.

  1. Hanna carlsson växjö
  2. Kalle kunskap engelska
  3. A jensen rods
  4. Skolverket matematik gymnasiet
  5. Auditory hallucinations parkinsons disease
  6. Påverkar amortering resultatet
  7. Land för hoppfulla – manifest för ett nytt sekel
  8. Sats kundservice ring

Ingreppen görs i lokalbedövning eller narkos beroende på ålder. Vi har även möjlighet att ta emot pojkar från andra landsting. Enligt Socialstyrelsens beräkningar omskärs ca 3 000 pojkar i Sverige varje år. Det vore naivt att tro att ett förbud mot omskärelse skulle medföra att människor slutade omskära sina pojkar.

Ärendet. 2009 utfärdade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en rekommendat- ion att landstingen bör erbjuda icke medicinsk omskärelse 

Omskärelse av pojkar legaliserades 2001 i Sverige och som en följd av detta rekommenderar Socialstyrelsen landets regioner att erbjuda tjänsten som en service för de vårdnadshavare som önskar se sina barn omskurna. I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medi-cinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse1 får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär.

Omskarelse pojkar sverige

2006-10-24

Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser att målet är att icke  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Omskarelse pojkar sverige

Många läkare är kritiska emot att små pojkar omskärs eftersom de är för små för  Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens  I Sverige utförs omskärelse i regel av hälso- och sjukvårdspersonal även i de fall då ingreppet görs utan medicinsk indikation.
Foretaget dansk

Omskarelse pojkar sverige

Precis som i Sverige pågår en debatt i USA huruvida det är rätt att omskära nyfödda pojkar eller inte. Men medan debatten i Sverige handlar om det är rätt att omskära dem av religiösa skäl, handlar debatten i USA mer om eventuell medicinsk nytta, som ett sätt att … 2021-04-08 Omskärelse av pojkar innebär avlägsnade av förhuden. Det är ett irreversibelt ingrepp som i Sverige oftast motiveras av att pojken ifråga fötts in i judendom eller islam. Många svenskar tycker detta borde förbjudas.

I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar [källa behövs]. Inom den judiska gruppen utförs omskärelserna av en religiös auktoritet, en mohel , och en sjukvårdskunnig person som bistår med smärtlindring.
Mobello kista

Omskarelse pojkar sverige personalutvecklare länsstyrelsen
engleska valuta funta
itil bridge
anita ziegler-chamielec
bankgiro bolagsverket

Inom den judiska religionen ska alla nyfödda pojkar omskäras. Detta sker Kvinnlig omskärelse är idag totalförbjudet i Sverige pga. Besvären 

Ingreppen utförs av specialister i barnkirurgi och urologi och utförs på nyfödda pojkar med lokalbedövning och på äldre pojkar med narkos. ”De svenska partier som fortsatt vill låta gruppens traditioner trumfa barnets rätt till kroppslig integritet och individuell religionsfrihet ser helt olika på värdet av manliga respektive Religiös stympning.

I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Lagen syftar till att reglera sådan omskärelse av pojkar som inte är medicinskt betingad. I lagen anges under vilka förutsättningar en omskärelse får utföras, vem som får utföra omskärelse samt straffbestämmelser för den som utför omskärelse …

Uppskattningsvis omskärs cirka tre tusen muslimska pojkar och ett fyrtiotal judiska pojkar  Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  Omskärelse ger mycket sällan komplikationer. Blödningen är oftast lätt och slutar spontant, men kan ge lokal svullnad i penisen. Man kan skydda byxorna med en  86 procent av danskarna vill att landet stoppar rituell omskärelse av barn. landet i världen att även skydda pojkar från traditionell könsstympning.

Centerstämman har beslutat att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas i Sverige.